Nieuwsoverzicht

Home»Nieuwsoverzicht

Het laatste nieuws

Hoe helpen wij?

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook het verenigingsleven gaat weer van start na de lange zomer. Helaas zijn er in Nederland nog veel kinderen die niet over voldoende geld beschikken om school- of sportspullen te kunnen kopen.

Gift van Marnix Sign

Ter gelegenheid van de officiële opening heeft Marnix Sign een gift gegeven aan Stichting Waander Companje van € 3.750,-. Monique Tijhuis mocht namens de Stichting de cheque in ontvangst nemen.

Gift van Europanel BV

Europanel steunt graag mensen die het moeilijk hebben in Coronatijd. Monique Tijhof mocht een cheque van € 1.000,- in ontvangst nemen.

Hiermee kunnen er weer vele gezinnen blij gemaakt worden die het in deze tijd hard nodig hebben.

Gift 25 jaar Polybouw

Op 7 en 8 juli heeft Polybouw haar 25 jarig jubileum als bedrijf gevierd.  Ze hadden de gasten bij de uitnodiging gevraagd om als ze een cadeau wilden geven, dan een gift over te maken t.b.v. een nader door Polybouw

Prachtige cheque overhandigd door het Brodshoes

Zaterdag 15 juli kreeg de Stichting Waander Companje deze prachtige cheque overhandigd van Guido Meinders van het Brodshoes.
Het bedrag is de opbrengst van de verkoop van ” gemeentepils” bij het Brodshoes, elk jaar wordt de opbrengst aan een goed doel

Prachtig gebaar Rijssens mannenkoor

Het Rijssens mannenkoor heeft met 2 jubileumconcerten het 90-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumconcerten waar een keur aan musici meewerkte deed het mannenkoor een gift aan 2 stichtingen. Zowel de stichting Waander Companje stichting als Stichting Rijssens Museum werd een