WaanderCompanje_1

Niet mee kunnen doen, omdat je ouders het geld niet meer hebben ...

Laten wij er samen voor zorgen dat dit niet gebeurt!

Het doel van deze stichting is het financieel ondersteunen van kinderen uit (één-ouder) gezinnen binnen de gemeente Rijssen-Holten waar onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om kinderen tot en met ca. 16 jaar aan allerlei activiteiten mee te laten doen. De Stichting Waander Companje biedt met name ondersteuning aan kinderen van alleenstaande ouders, kinderen waarvan de ouders onder curatele van de Stadsbank staan en kinderen die door omstandigheden buiten allerlei regelingen vallen.

De financiële steun zal onder meer bestaan uit het betalen van contributies voor (sport)verenigingen, bijdragen in (school)benodigdheden, bijdragen voor schoolreisjes, excursies en studie voor zover voorliggende voorzieningen hierin niet voorzien.

Wilt u graag weten of u als bewoner van de gemeente Rijssen-Holten gebruik kunt maken van de Stichting Waander Companje?

Scroll naar boven