Category : Nieuws

Home»Archive by Category "Nieuws"

Hoe helpen wij?

 • Posted On 19 september 2023
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook het verenigingsleven gaat weer van start na de lange zomer. Helaas zijn er in Nederland nog veel kinderen die niet over voldoende geld beschikken om school- of sportspullen te kunnen kopen.

Gift van Marnix Sign

 • Posted On 10 juni 2020
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Ter gelegenheid van de officiële opening heeft Marnix Sign een gift gegeven aan Stichting Waander Companje van € 3.750,-. Monique Tijhuis mocht namens de Stichting de cheque in ontvangst nemen.

Gift van Europanel BV

 • Posted On 5 juni 2020
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Europanel steunt graag mensen die het moeilijk hebben in Coronatijd. Monique Tijhof mocht een cheque van € 1.000,- in ontvangst nemen.

Hiermee kunnen er weer vele gezinnen blij gemaakt worden die het in deze tijd hard nodig hebben.

Gift 25 jaar Polybouw

 • Posted On 28 juli 2017
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Op 7 en 8 juli heeft Polybouw haar 25 jarig jubileum als bedrijf gevierd.  Ze hadden de gasten bij de uitnodiging gevraagd om als ze een cadeau wilden geven, dan een gift over te maken t.b.v. een nader door Polybouw te bepalen goed doel.

Polybouw was erg verrast door het grote aantal giften dat zij mochten ontvangen en hebben daarom besloten om het bedrag, na afronding door Polybouw Aluminium totaal € 10.000,-, te verdelen over 2 goede doelen.

De 2 goede doelen zijn: € 5.000,- overgemaakt naar 2bike4alzheimer (team Eertink) en € 5.000,- naar Stichting Waander Companje.

Prachtige cheque overhandigd door het Brodshoes

 • Posted On 17 juli 2017
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Zaterdag 15 juli kreeg de Stichting Waander Companje deze prachtige cheque overhandigd van Guido Meinders van het Brodshoes.
Het bedrag is de opbrengst van de verkoop van ” gemeentepils” bij het Brodshoes, elk jaar wordt de opbrengst aan een goed doel geschonken.

 

Prachtig gebaar Rijssens mannenkoor

 • Posted On 7 maart 2017
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Het Rijssens mannenkoor heeft met 2 jubileumconcerten het 90-jarig bestaan gevierd. Tijdens de jubileumconcerten waar een keur aan musici meewerkte deed het mannenkoor een gift aan 2 stichtingen. Zowel de stichting Waander Companje stichting als Stichting Rijssens Museum werd een cheque uitgereikt. Het jubilerende koor vind maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en laat op deze manier inkomsten weer terugvloeien in de samenleving.

De concerten werden gehouden in het Parkgebouw. Het publiek en de koorleden kunnen terugkijken op een geslaagd jubileumfeest.

 

CSG Reggesteyn werkt samen met lokale organisaties voor de minima

 • Posted On 26 januari 2016
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Ze waren aanwezig in de aula van Reggesteyn-Rijssen, de mensen van de Voedselbank West Twente en van de Stichting Waander Companje. Reggesteyn werkt samen met deze beide organisaties die elk op hun eigen manier recht willen doen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De school verbindt daar acties aan zoals het met leerlingen inzamelen van goederen voor de voedselbank op woensdag 9 maart, Biddag voor Gewas en Arbeid. In dezelfde maand, tijdens de veertigdagentijd, organiseert de school ook het ‘Paaseitjesproject’ voor de Stichting Waander Companje.

De veertigdagentijd, de periode voor Pasen, is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Reggesteyn staat stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van de naaste, die je soms onverwacht dichtbij vindt.
De Stichting Waander Companje biedt incidenteel financiële ondersteuning aan kinderen tot 17 jaar uit de gemeente Rijssen-Holten. In voorkomende gevallen deed Reggesteyn zelf een beroep op de stichting. Bijvoorbeeld als een leerling vanwege financiële redenen anders niet zou kunnen meegaan op excursie of werkweek. Ook voor praktische zaken, zoals het aanschaffen van kokskleding of een set gereedschap, kregen leerlingen soms ondersteuning.
De school zet zich nu in voor de stichting met een actie. In de maand maart verkopen leerlingen paaseitjes aan familie, vrienden en bekenden. Op Witte Donderdag, 24 maart, de laatste schooldag voor Pasen, overhandigen de leerlingen het geld dat zij hebben binnengebracht aan de Stichting Waander Companje.

Voedselbank West Twente
De Voedselbank West Twente is er voor mensen in de omgeving Rijssen-Holten die, om uiteenlopende redenen, zo in de problemen zijn geraakt dat onvoldoende middelen hebben om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Naast voorkomen van verspilling van goed voedsel behoort het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen dan ook tot de belangrijkste doelstellingen van deze bank. Om cliënten te kunnen voorzien van voedsel werkt de voedselbank samen met bedrijven, supermarkten, plaatselijke bakkers, scholen, kerken en particulieren. Verder heeft de voedselbank een eigen moestuin. Dat levert verse groente uit eigen tuin op.
Omdat de voedselbank wekelijks ruim honderd pakketten verstrekt, worden jaarlijkse verschillende voedselinzamelacties georganiseerd om houdbare producten in te zamelen. Dit gebeurt ook bij Reggesteyn-Rijssen op 9 maart op Biddag en op woensdag 2 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid. Zie voor meer informatie: www.voedselbankwesttwente.nl en www.kledingbankwesttwente.nl

Stichting Waander Companje
De Stichting Waander Companje is opgericht in 2007, op initiatief van Gerrit-Jan Zwoferink. De stichting is genoemd naar de in 1999 overleden PvdA-wethouders Waander companje, een gedreven en sociaal bewogen man.
Met een vijfkoppig onbezoldigd bestuur en inkomsten uit giften van bedrijven en particulieren streeft de stichting naar het helpen van kinderen tot 17 jaar uit de gemeente Rijssen-Holten, die komen uit gezinnen in financieel moeilijke omstandigheden. Vaak kunnen kinderen in zo’n situatie niet meedoen met de ‘normale dingen’ als een schoolreisje, lid zijn van een sportclub, muziekles krijgen of schoolspullen kopen. In deze gevallen kan de Stichting Waanders Companje helpen. De Stichting verstrekt uitsluitend in natura of betaalt rechtstreeks aan de school, sportvereniging, ect. De hulp is incidenteel en maximaal voor één jaar. Zie voor meer informatie: www.stichtingwaandercompanje.nl