Category : Nieuws

Home»Archive by Category "Nieuws"

Gift van de diaconieën van de Kandelaar en van de Dorpskerk in Holten

 • Posted On 12 februari 2024
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

We hebben afgelopen week weer een mooie cheque van €2267,50 in ontvangst mogen nemen. Dit keer was het een gift van de diaconieën van de Kandelaar en van de Dorpskerk in Holten. Zij houden elk jaar een wintercollecte. De opbrengst kwam dit jaar ten goede aan onze Stichting en aan Rise Up. Naast een oproep aan gemeenteleden van beide kerken hebben ze  een beroep op alle Holtenaren gedaan om bij te dragen aan de wintercollecte voor de St. Waander Companje en de St. Rise Up!

De diaconie gelooft in delen, wil omzien naar elkaar en in het bijzonder naar inwoners van Rijssen-Holten die om wat voor reden dan ook extra aandacht of (financiële) steun kunnen gebruiken. Daarom hebben ze gekozen voor de St. Waander Companje en de St. Rise Up! Beide organisaties richten zich op huishoudens waar volwassenen en kinderen in de knel komen, niet kunnen meedoen en zich ontwikkelen, doordat de middelen ontbreken of financiële zorgen alle aandacht opeisen.

 

Op de foto staan: Paul de Goede en Dirk Jan Poortman van Rise Up!, Monique Tijhof en Arnold te Wierik van St. Waander Companje en Henk Veltkamp van de Diaconie

 

Samenwerking Stichting Waander Companje en Stichting Rise Up | Rijssen-Holten Armoedevrij

 • Posted On 9 november 2023
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

We begrijpen dat het leven soms erg uitdagend kan zijn, vooral wanneer je elke maand moet puzzelen om financieel rond te komen. Rise Up vindt dat iedereen recht heeft op een leven zonder armoede en is er om je hierbij te ondersteunen, Rise Up is een stichting en geen onderdeel van de gemeente of overheid.

Financiële armoede kan op vele manieren invloed hebben op ons dagelijks leven. Heb je problemen met het betalen van de huur of de hypotheek, het kopen van voedsel voor je gezin, het betalen van medische zorg of vaste lasten. We begrijpen deze zorgen en de stress en onzekerheid die dit met zich meebrengt.

Wij geloven in de kracht van persoonlijke ondersteuning en hebben daarom buddy’s die naast jou en je gezin staan. Een buddy is iemand die naar je luistert, begrip toont en je begeleidt op weg naar een financieel gezonde situatie. Ze kunnen je onder andere helpen bij het opstellen van een budget, bekijken de rechten op huur-, zorg- of energietoeslag en het stellen van realistische doelen. Je buddy zal een vertrouwd gezicht zijn, iemand die je kunt vertrouwen en met wie je kunt praten over je zorgen en uitdagingen.

Rise Up werkt samen met Stichting Waander Companje en andere maatschappelijke organisaties. We helpen elkaar en we versterken elkaar. We zetten alle zeilen bij om samen armoede uit Rijssen-Holten te verdrijven.

Hoe helpen wij?

 • Posted On 19 september 2023
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook het verenigingsleven gaat weer van start na de lange zomer. Helaas zijn er in Nederland nog veel kinderen die niet over voldoende geld beschikken om school- of sportspullen te kunnen kopen.

Gift van Marnix Sign

 • Posted On 10 juni 2020
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Ter gelegenheid van de officiële opening heeft Marnix Sign een gift gegeven aan Stichting Waander Companje van € 3.750,-. Monique Tijhuis mocht namens de Stichting de cheque in ontvangst nemen.

Gift van Europanel BV

 • Posted On 5 juni 2020
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Europanel steunt graag mensen die het moeilijk hebben in Coronatijd. Monique Tijhof mocht een cheque van € 1.000,- in ontvangst nemen.

Hiermee kunnen er weer vele gezinnen blij gemaakt worden die het in deze tijd hard nodig hebben.

Gift 25 jaar Polybouw

 • Posted On 28 juli 2017
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Op 7 en 8 juli heeft Polybouw haar 25 jarig jubileum als bedrijf gevierd.  Ze hadden de gasten bij de uitnodiging gevraagd om als ze een cadeau wilden geven, dan een gift over te maken t.b.v. een nader door Polybouw te bepalen goed doel.

Polybouw was erg verrast door het grote aantal giften dat zij mochten ontvangen en hebben daarom besloten om het bedrag, na afronding door Polybouw Aluminium totaal € 10.000,-, te verdelen over 2 goede doelen.

De 2 goede doelen zijn: € 5.000,- overgemaakt naar 2bike4alzheimer (team Eertink) en € 5.000,- naar Stichting Waander Companje.

Prachtige cheque overhandigd door het Brodshoes

 • Posted On 17 juli 2017
 • Categorized In Nieuws
 • Written By

Zaterdag 15 juli kreeg de Stichting Waander Companje deze prachtige cheque overhandigd van Guido Meinders van het Brodshoes.
Het bedrag is de opbrengst van de verkoop van ” gemeentepils” bij het Brodshoes, elk jaar wordt de opbrengst aan een goed doel geschonken.