Willemien Riezebos - Oud voorzitter

Home»Willemien Riezebos – Oud voorzitter

In 2007 werd ik gevraagd door initiatiefnemer Gerrit Jan Zwoferink het voorzitterschap van de Stichting Waander Companje op me te nemen. Op dat moment was ik zelf moeder van opgroeiende kinderen. Gelukkig heb ik zelf nooit wakker hoeven te liggen van een rekening voor een schoolreisje, een excursie, zwemles of sport- of muziekles, maar menige ouder doet dat wel. Als ouders financiële problemen hebben is het soms onmogelijk mee te doen met de heel gewone dingen in het leven. Natuurlijk zijn er allerlei sociale regelingen in ons land. Toch gebeurt het, dat er dan nog kinderen tussen wal en schip vallen. Dan is het fijn als stichting hulp te kunnen bieden.

Acht jaar lang heb ik met veel voldoening mijn plek als voorzitter vervuld en ik zie dankbaar terug op de mooie hulp die we hebben kunnen bieden aan heel veel kinderen. Kinderen uit Rijssen én Holten, uit alle sociale lagen, van alle gezindten. Ik kijk ook met plezier terug op het prettige contact dat ik met allerlei mensen had. Penningmeesters van sportclubs, schooldirecteuren, diakenen, maatschappelijk werkers etc. etc.

Particulieren blijven wat onbenoemd, maar ik ben ontzettend blij met die mensen die elke maand of jaarlijks een gift overmaken om het werk van de Stichting te steunen. Ik kan niet anders dan de oproep doen die te blijven geven.

Hoe goed we onze sociale wetgeving ook proberen te regelen, er zullen altijd mensen of kinderen zijn die net tussen wal en schip vallen. Daarom is het fantastisch dat we in Rijssen – Holten de Stichting Waander Companje hebben en dat zovelen de Stichting een warm hart toedragen, niet alleen met woorden maar ook met giften.

Ik wens het bestuur, dat zich geheel belangeloos en onbetaald, mateloos inzet voor de kinderen een goede voortzetting met de nieuwe voorzitter Monique Tijhof.

Ik blijf hen steunen. U ook?

Word donateur

Word donateur en help kinderen die het nodig hebben in uw gemeente.

Doe het nu!