Monique Tijhof - Voorzitter

Home»Monique Tijhof – Voorzitter

Onlangs werd ik door Willemien Riezebos benaderd met de vraag of ik het voorzitterschap van de Stichting Waander Companje van haar over wilde nemen. De stichting vernoemd naar mijn goede vriend, Waander Companje en degene die mij heeft gemotiveerd politiek actief te worden.

Vanaf 2002 tot 2014 ben ik raadslid geweest voor de Partij van de Arbeid en heb ik me ondermeer ingezet om de positie van de zwakkeren in onze samenleving te verbeteren. Ondermeer de armoede onder kinderen en armoede bestaat in Nederland, armoede bestaat in Rijssen-Holten. Kinderen kunnen niet kiezen waar hun wiegje staat en als dat toevallig in een gezin is waar de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden om in de eerste levensbehoefte te voorzien en er geen geld overblijft voor zwemles, schoolreisjes, schoolspullen, het lidmaatschap van een voetbalvereniging etc., dan kan de Stichting Waander Companje bijspringen.

Een prachtige, maar helaas noodzakelijke voorziening.  Ik vind het een eer om me in de naam van Waander in te mogen zetten voor kinderen in de gemeente Rijssen-Holten die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan onze samenleving.

Wordt donateur

Word donateur en help die kinderen die het nodig hebben in uw gemeente.

Doe het nu!