Het laatste nieuws

Home»Nieuws»CSG Reggesteyn werkt samen met lokale organisaties voor de minima

CSG Reggesteyn werkt samen met lokale organisaties voor de minima

  • Geplaatst op 26 januari 2016
  • door
  • In de rubriek Nieuws

Ze waren aanwezig in de aula van Reggesteyn-Rijssen, de mensen van de Voedselbank West Twente en van de Stichting Waander Companje. Reggesteyn werkt samen met deze beide organisaties die elk op hun eigen manier recht willen doen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De school verbindt daar acties aan zoals het met leerlingen inzamelen van goederen voor de voedselbank op woensdag 9 maart, Biddag voor Gewas en Arbeid. In dezelfde maand, tijdens de veertigdagentijd, organiseert de school ook het ‘Paaseitjesproject’ voor de Stichting Waander Companje.

De veertigdagentijd, de periode voor Pasen, is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Reggesteyn staat stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van de naaste, die je soms onverwacht dichtbij vindt.
De Stichting Waander Companje biedt incidenteel financiële ondersteuning aan kinderen tot 17 jaar uit de gemeente Rijssen-Holten. In voorkomende gevallen deed Reggesteyn zelf een beroep op de stichting. Bijvoorbeeld als een leerling vanwege financiële redenen anders niet zou kunnen meegaan op excursie of werkweek. Ook voor praktische zaken, zoals het aanschaffen van kokskleding of een set gereedschap, kregen leerlingen soms ondersteuning.
De school zet zich nu in voor de stichting met een actie. In de maand maart verkopen leerlingen paaseitjes aan familie, vrienden en bekenden. Op Witte Donderdag, 24 maart, de laatste schooldag voor Pasen, overhandigen de leerlingen het geld dat zij hebben binnengebracht aan de Stichting Waander Companje.

Voedselbank West Twente
De Voedselbank West Twente is er voor mensen in de omgeving Rijssen-Holten die, om uiteenlopende redenen, zo in de problemen zijn geraakt dat onvoldoende middelen hebben om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Naast voorkomen van verspilling van goed voedsel behoort het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen dan ook tot de belangrijkste doelstellingen van deze bank. Om cliënten te kunnen voorzien van voedsel werkt de voedselbank samen met bedrijven, supermarkten, plaatselijke bakkers, scholen, kerken en particulieren. Verder heeft de voedselbank een eigen moestuin. Dat levert verse groente uit eigen tuin op.
Omdat de voedselbank wekelijks ruim honderd pakketten verstrekt, worden jaarlijkse verschillende voedselinzamelacties georganiseerd om houdbare producten in te zamelen. Dit gebeurt ook bij Reggesteyn-Rijssen op 9 maart op Biddag en op woensdag 2 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid. Zie voor meer informatie: www.voedselbankwesttwente.nl en www.kledingbankwesttwente.nl

Stichting Waander Companje
De Stichting Waander Companje is opgericht in 2007, op initiatief van Gerrit-Jan Zwoferink. De stichting is genoemd naar de in 1999 overleden PvdA-wethouders Waander companje, een gedreven en sociaal bewogen man.
Met een vijfkoppig onbezoldigd bestuur en inkomsten uit giften van bedrijven en particulieren streeft de stichting naar het helpen van kinderen tot 17 jaar uit de gemeente Rijssen-Holten, die komen uit gezinnen in financieel moeilijke omstandigheden. Vaak kunnen kinderen in zo’n situatie niet meedoen met de ‘normale dingen’ als een schoolreisje, lid zijn van een sportclub, muziekles krijgen of schoolspullen kopen. In deze gevallen kan de Stichting Waanders Companje helpen. De Stichting verstrekt uitsluitend in natura of betaalt rechtstreeks aan de school, sportvereniging, ect. De hulp is incidenteel en maximaal voor één jaar. Zie voor meer informatie: www.stichtingwaandercompanje.nl