Het laatste nieuws

Home»Nieuws»Artikel van Gerrit Dannenberg in het RD

Artikel van Gerrit Dannenberg in het RD

Dienstbaar zijn aan de samenleving kan op veel verschillende manieren, zegt ChristenUnieraadslid Riezebos-Tessemaker (53) uit Rijssen. Zelf is ze voorzitter van de stichting Waander Companje voor hulp aan opgroeiende kinderen in minder draagkrachtige gezinnen.

De stichting, die sinds 2007 bestaat, heeft al veel kinderen geholpen uit gezinnen die erg krap zaten. Riezebos: „Geen luxe dingen, maar wel schoolexcursies, zwemlessen of een grafische rekenmachine. Maar ook een judopak, het lidmaatschap van een sportclub of muzieklessen. Allemaal zaken die voor kinderen heel belangrijk zijn maar waar ouders niet altijd het geld voor hebben.”

De stichting is genoemd naar PvdA-wethouder Companje, die in 1999 plotseling overleed. Het bestuur bestaat naast Riezebos uit twee PvdA’ers, maar die samenwerking gaat prima, zegt ze. „Bij het daadwerkelijk bieden van financiële hulp aan kinderen spelen verschillende achtergronden geen rol. We kennen elkaar bovendien uit de gemeenteraad.”

De aanvragen voor steun komen overal vandaan. „Vaak uit onvolledige gezinnen. Ouders gaan uit elkaar en kinderen gaan er financieel op achteruit. Het zijn ook niet alleen kinderen aan de onderkant van de samenleving. We krijgen ook aanvragen voor kinderen van ondernemers: pa ging failliet en was plotseling alles kwijt. In zo’n situatie is zelfs de contributie voor een sportclub al te veel. Dan springen wij bij.”

Het werkgebied is de gemeente Rijssen-Holten. De stichtingsakte is streng: de gemeentegrens wordt niet overschreden. Riezebos: „Daar zijn we duidelijk in. Om geen valse verwachtingen te wekken bij mensen die het toch al moeilijk hebben.”

Toegang tot de steun is laagdrempelig, zegt Riezebos. „We stellen geen indringende vragen. Het geld komt overigens niet bij ouders of andere tussenpersonen terecht. We vergoeden alleen op declaratiebasis of rechtstreeks aan bijvoorbeeld zwembad of muziekschool.”

Riezebos: „Bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen. De website is op eigen kosten ontworpen door een ondernemer, die hem ook in de lucht houdt. Anderen zorgen voor briefpapier en visitekaartjes. En wethouder Wolterink doet jaarlijks gratis de accountantscontrole van de boekhouding.”

De kas is volgens Riezebos in de afgelopen jaren nooit leeg geraakt. „Er zijn ondernemers die het doel van onze stichting aanspreekt. Ze geven ruimhartig, vaak bij een bedrijfsjubileum. Er zijn trouwens ook particulieren die ons iedere maand een bedrag sturen. Dat stimuleert enorm om hiermee door te gaan.”

De hulpverlening is voor kinderen tot en met ongeveer zeventien jaar, en duurt maximaal een jaar. „Blijkt na een jaar dat er nog steeds geen geld is voor bijvoorbeeld zwemlessen, dan kunnen ouders of verzorgers een beroep doen op het sport- en cultuurfonds van de gemeente. Dat kunnen mensen ook direct doen, maar dan wacht je een uitgebreide inkomenscheck, en bij ons niet. Wij werken op basis van vertrouwen. Ja, men weet ons goed te vinden, vaak via school, maatschappelijk werk en de sportverenigingen.”

De stichting treedt niet in 
de publiciteit. „Dat schrikt 
af om bij ons aan te kloppen. We werken zeer discreet. Publiciteit zoeken we doorgaans alleen als een ondernemer een mooi bedrag schenkt, om anderen te stimuleren hetzelfde te doen.”

Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/zwemles_of_rekenmachine_voor_kids_in_de_knel_1_728574